KAV Sisteminde Bütçe Bölümünün Doldurulması

KAV Bütçe Oluşturma Kuralları -KAV | 1 | 2 |

Bütçe Oluşturmak için uygulanacak

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ARAŞTIRMA TOPLAM BÜTÇESİ
AŞAĞIDA VERİLEN TÜM ÜCRETLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR

 
Hastane Hizmetleri Toplam Bütçesi: Bu bütçeyi hesaplamak için; çalışmadaki bir hastaya tüm araştırma boyunca tahmini yapılacak tüm tetkik, girişim, görüntüleme, tedavi, yatak, ameliyat gibi hastane hizmeti olarak talep edilen işlemler tespit edilecek. Bir hastaya yapılacak her tahmini işlem sayısının toplam hasta sayısı ile çarpımı girilecek. Sistemde görülen fiyatlar SUT Ek-2-B Listesinde bulunan fiyatların 4 katı olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer öngörülen ücret buradaki fiyattan daha yüksek ise görülen fiyatın yerine destekleyicinin teklif ettiği yüksek fiyat yazılacaktır. Sistem otomatik olarak toplamı hesaplayacak ve aşağıda Hastane Hizmetleri Toplam Bütçesi olarak gösterecektir.
ÖRNEK: Her hizmetin bir hasta için gereken sayısı tek tek hesaplanacak ve toplam hasta sayısı ile çarpılacak. Eğer bir hastaya çalışma boyunca 4 gün yatış yapılacaksa ve 25 hasta alınacaksa (4 Gün x 25 Hasta= 100 Gün Yatış girilecek). Bir hastaya 4 defa Kalsiyum bakılacak ve 25 hasta olacak ise 4x25=100 Kalsiyum girilecek.
Araştırmacılar Bütçesi: Bu bütçeyi hesaplamak için önce; çalışmadaki bir hastaya tüm araştırma boyunca ARAŞTIRMACI/LAR tarafından yapılacak RUTİN HASTANE HİZMETLERİ DIŞINDAKİ toplam hizmet sayısı ve ücretleri tespit edilecek. Her araştırmacının BİR HASTA İÇİN GEREKEN hizmetleri ve toplam sayıları tek tek hesaplanacak, sonra toplam hasta sayısı ile çarpılarak toplam ücret bulunacak.
ÖRNEK: Eğer tek Baş Araştırmacı sadece Visitler yapacak ise, tek araştırmacının bir hasta için toplam hizmet ücreti bulunarak, bunun  toplam hasta sayısı ile çarpımı sonucu bulunan TOPLAM ücret yazılacak. Ancak tek Araştırmacı veya sadece VİSİT işlemleri dışında başka kişiler veya işlemler de var ise hepsinin toplamı yazılacak. Çalışma içinde rutinde Çekilen radyoloji görüntülerinin rutin dışı bir okuma yöntemi ile Radyologlar tarafından özel olarak okunması istenmesi durumunda, bir hasta için ödenecek ek ücretin toplam hasta sayısı ile çarpımı hesaplanarak toplama eklenecek. Veya  rutin patolojik değerlendirme işlemi dışında özel bir inceleme ve raporlama istenmesi durumunda rutin hizmet ücreti hastane hizmetleri bütçesi içinde olduğundan, burada Patologlara ödenecek ek bir araştırmacı ücreti hesaplanarak TÜMÜNÜN toplamı yazılacak.
Mükemmeliyet Merkezi Bütçesi: Bu kısımda, Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından, başvurunun değerlendirilmesinden başlayarak, çalışma sonuna kadar araştırmanın Kurum içindeki her türlü ofis işleri, mali işleri, sözleşme takibi, idari ve kalite organizasyonları, fatura ve mali durumun takibi, araştırmacı ek ödeme ve performans takipleri gibi işlerin yürütülmesi için, Hastane Hizmetleri ve Araştırmacılar Bütçesinin Toplamının %1 i oranında ve 5.000 TL den az olmamak üzere ücret taahhüt edilecek.
Hizmet Alımı Bütçesi: Bu kısımda; araştırma için gereken hizmetlerden bazılarının sağlık tesisinde olmaması veya Destekleyici tarafından dışardan alınmasının ve bunun da hastane tarafından satın alınıp yürütülmesinin istendiği durumlarda, bu taleplerin TOPLAM SATINALMA bedeli olarak başka bir konuda kullanılmama şartı ile Destekleyicinin Kuruma ödeyeceği ücret toplamı yazılacak.
Mal Alımı Bütçesi: Bu kısımda araştırma için gereken taşınır veya sarf malzemelerinden bazılarının sağlık tesisinde olmaması veya Destekleyici tarafından dışardan özel bir ürünün alınmasının ve bunun da hastane tarafından gerçekleştirilmesinin istendiği durumlarda, bu taleplerin TOPLAM SATINALMA bedeli olarak başka bir konuda kullanılmama şartı ile Destekleyicinin Kuruma ödeyeceği ücret toplamı yazılacak.